Objednání služeb

Služby fotografa lze objednat prostřednictvím telefonického kontaktu, osobním kontaktem, mailovou poštou nebo pomocí zpráv na facebooku.

Objednáním služeb fotografa je automaticky stvrzeno přijetí obchodních podmínek a srozumění s nimi.

Objednáním služeb se má zato, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa a je s ním srozuměn.

Objednáním služeb fotografa automaticky udělujete souhlas s pořízením fotografii a zároveň souhlas s jejich uveřejněním na webových stránkách fotografky. V případě nesouhlasu je nutné tuto skutečnost oznámit nejpozději ihned po pořízení fotografií.

Platba fotografování

Cena ateliérového a exteriérového focení je vždy splatná ihned po skončení fotografování v hotovosti.

Příplatek za víkendové focení - 200,-Kč

Pro potvrzeni termínu focení je potřeba uhradit zálohu ve vyší 500 kč,- Záloha je nevratná a bude odečtena od finální častky Vámi vybraného balíčku.

Lokace fotografování

Fotografování probíhá buď v atelieru, exteriérech nebo v jakémkoli jiném prostředí, na kterém se fotograf a klient dohodl. Vstupy do objektů a památek, kde probíhá fotografování, se hradí zvlášť a jdou vždy na vrub klienta.

Pozdní příchod klienta nebo fotografa

Maximální délka focení je vždy uvedena v ceníku a nelze ji bez dohody s fotografem jakkoli prodlužovat či nastavovat.

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení.

Opozdí-li se klient o více než 30 minut, je fotograf oprávněn domluvené fotografování buď zrušit ( případná zaplacená záloha propadá bez náhrady ) nebo požadovat uhrazení 500 Kč za každou započatou hodinu čekání na klientův příchod.

Výběr fotografií

Fotografie z atelieru a exteriéru jsou k výběru zasílány prostřednictvím internetové galerie.

Počet fotografií, které jsou zaslány k výběru, je zcela v kompetenci fotografa a není nikterak konkrétně určen. Vždy však zaručuje možnost dostatečného a kvalitního výběru v rámci objednaného balíčku. Fotograf však neručí za spolupráci všech členů rodiny a pokud se nepodaří v rámci časové dotace nafotit dostatek kvalitních fotografií nenese odpovědnost. Větší počet fotografií zasílaných k výběru nelze žádným způsobem vymáhat ani odvozovat od délky či náročnosti focení.

Retuše

Všechny odevzdávané fotografie jsou retušované.

U rodinných fotografií je upravován ořez, kontrast, jas a barevné ladění. Odstraňují se drobné kosmetické vady.

V případě nadstandardních zásahů (úprava zubů, odstranění tetování/samolepek a dalších náročnějších retuší) je klientovi účtováno 100 Kč navíc za každou fotografii. Toto je vždy se zákazníkem konzultováno, aby bylo zřejmé, zda jde o nadstandardní retuš či nikoli.

Dárkové poukazy (vouchery)

Dárkové poukazy jsou vystavovány na základě objednání této služby v hodnotě jednotlivých fotografování dle ceníku.

Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců. Služba musí být objednána i vyčerpána do data platnosti. Toto datum platnosti je spolu s číslem voucheru vždy uvedeno na jeho rubové straně.

Služba musí být vyčerpána během jednoho focení, hodnotu poukazu nelze dělit na více částí ani na více focení.

V případě, že není voucher do doby platnosti uplatněn, jeho hodnota beze zbytku propadá.

Formát fotografií

Fotografie jsou odevzdávány ve formátu JPEG v plném rozlišení.

Autorská práva

Náhledy fotografií z galerie není dovoleno kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga) dle autorského zákona č.121/2000 sb. bez souhlasu fotografa. Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny pouze pro výběr fotografií k retuši.

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí byt použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora.

Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Fotograf není oprávněn zveřejňovat ani jinak užívat fotografie bez předchozího souhlasu klienta. Tento souhlas musí byt fotografovi udělen písemnou formou mailem.

Termín dodání zakázky

Ateliérové a exteriérové zakázky jsou předávány nejpozději do 21 kalendářních dní od výběru fotografií (ne ode dne focení). Výběr fotografií musí být do14 dní ode dne focení.